Vzdelanie je budúcnosť

Projekt: TO DÁ ROZUM

Kvalita slovenského vzdelávania v medzinárodnom porovnaní upadá. Svedčia o tom napríklad aj zhoršujúce sa ukazovatele v testovaniach PISA či PIAAC. V prestížnom Šanghajskom rebríčku top 500 univerzít sa dlhodobo neumiestňuje žiadna z našich vysokých škôl.

Cieľom projektu To dá rozum je tieto trendy zvrátiť. Na jeho dosiahnutie je v prvom rade potrebná celková zmena verejnej politiky v oblasti školstva, a to na všetkých jeho úrovniach.

Realizátor projektu

MESA10 - REALIZÁTOR PROJEKTU

MESA10 – centrum pre ekonomické a sociálne analýzy, vzniklo v roku 1992. Profiluje sa ako think-tanková, nezávislá, mimovládna a nezisková organizácia. Od svojho vzniku podporuje ekonomické a sociálne reformy zamerané na budovanie slobodnej spoločnosti založenej na dodržiavaní demokratických princípov a hodnôt. Medzi hlavné ciele MESA10 patrí podpora slobodnej trhovej ekonomiky a rozvoj vzdelanostnej spoločnosti.

Počas takmer 25 ročnej histórie sa členovia MESA10 zúčastnili na príprave a realizácii viacerých zásadných reforiem na Slovensku ako decentralizácia verejnej správy, reforma verejných financií, privatizácia, reforma dôchodkového systému, či reforma zdravotníctva.

Po vstupe Slovenska do EÚ sa, vzhľadom na nové výzvy a nutnosť dosiahnutia dlhodobej konkurencieschopnosti štátu, začala MESA10 venovať aj systémovým otázkam podpory a fungovaniu znalostnej ekonomiky. Svoje doterajšie skúsenosti v oblasti reforiem ponúka MESA10 aj v iných tranzitívnych krajinách. Kľúčovou aktivitou MESA10 na domácej pôde je návrh zásadnej premeny celého vzdelávacieho systému na Slovensku od predškolského vzdelávania až po vysoké školy v perspektíve najbližších 25 rokov.

 

AKTUALITY

KONTAKT

MESA10
Sliačska 1 E, 831 02 Bratislava
Slovenská republika