Prezentácia hlavných zistení z Analýzy o stave školstva na Slovensku

Materiály na stiahnutie

Tlačové správy, prezentácie a iné dokumenty vo formáte PDF.

# Názov Súbor
1. Analyza zisteni o stave skolstva na Slovensku To da rozum.pdf
# Názov Súbor
1. Sumar hlavnych zisteni o stave skolstva na Slovenku od ranej starostlivosti po vysoke skoly.pdf
2. Zakladene informacie o projekte a metodologia prieskumu.pdf
3. Individualizovana podpora vsetkych uciacich sa.pdf
4. Obsah a forma vzdelavania.pdf
5. Otvorenost, flexibilita a priestupnost vo vzdelavacom systeme a medzi skolou a trhom prace.pdf
6. Priprava a rozvoj pedagogickych, odbornych a akademickych zamestnancov.pdf
7. Spravovanie, riadenie a financovanie skolstva.pdf

KONTAKT

MESA10
Sliačska 1 E, 831 02 Bratislava
Slovenská republika