Prezentácia hlavných zistení z Analýzy o stave školstva na Slovensku

Materiály na stiahnutie

Tlačové správy, prezentácie a iné dokumenty vo formáte PDF.

# Názov Súbor
1. Analyza zisteni o stave skolstva na Slovensku.pdf
# Názov Súbor
1. Otvorenost, flexibilita a priestupnost vo vzdelavacom systeme a medzi skolou a trhom prace.pdf
2. Individualizovana podpora vsetkych uciacich sa.pdf
3. Obsah a forma vzdelavania.pdf
4. Spravovanie, riadenie a financovanie skolstva.pdf
5. Priprava a rozvoj pedagogickych, odbornych a akademickych zamestnancov.pdf
6. Zakladne informacie o projekte a metodologia prieskumu.pdf
7. Sumar hlavnych zisteni o stave skolstva na Slovenku od ranej starostlivosti po vysoke skoly.pdf

KONTAKT

MESA10
Sliačska 1 E, 831 02 Bratislava
Slovenská republika