Vzdelanie je budúcnosť 

Iniciatíva To dá rozum predstavila Odporúčania pre skvalitnenia školstva na Slovensku. Výsledok štvorročného úsilia bol prezentovaný odbornej a širokej verejnosti, zástupcom politických strán a médií na konferencii, ktorá sa konala koncom februára v Bratislave.

Nový model vzdelávania by mal byť otvorený, priestupný a flexibilný.
Celý dokument Odporúčaní pre skvalitnenie školstva na Slovensku je dostupný na webe.
Dokument
Pozrite si záznam z konferencie. Na webe nájdete videá z každej časti programu.
Videá
Epidémia koronavírusu zastihla naše školstvo nepripravené. V spolupráci s ďalšími mimovládnymi organizáciami a ministerstvom školstva sme pripravili informačnú webstránku, ktorej cieľom je pomôcť učiteľom, riaditeľom, rodičom, ale aj žiakom a študentom, zorientovať sa v množstve informácií, usmernení a spoločne nachádzať riešenia vzniknutej situácie počas prerušenej kontaktnej výučby v školách. 
www.ucimenadialku.sk
Najnovšie na blogu
V najnovších článkoch na blogu sa dočítate o konkrétnych riešeniach, ktoré by mali prispieť k skvalitneniu vzdelávania na Slovensku. 
 
Viac sa dočítate tu
Bývalá členka tímu To dá rozum Miroslava Hapalová sa stala riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu. Veríme, že aj týmto spôsobom sa podarí implementovať naše odporúčania na zmeny.
Projekt To dá rozum ukončuje k 30. aprílu svoju činnosť.
Členovia tímu však budú aj v rámci svojej ďalšej odbornej činnosti naďalej prispievať k skvalitňovaniu školstva na Slovensku
Viac sa dočítate tu
Facebook Facebook
Website Website
Email Email
YouTube YouTube
Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
programu 
Efektívna verejná správa.

Ak máte záujem odoberať náš newsletter a získavať nové informácie o tom, na čom práve v projekte To dá rozum pracujeme, zostaňte s nami v kontakte.
 
Spracúvanie vašich osobných údajov
Od 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť v celej Európskej únii všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré prinášajú nové pravidlá a zásady ochrany a spracúvania osobných údajov. Aby sme mohli zostať s Vami v kontakte, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a email na právnom základe oprávnený záujem. Viac informácii o tom, ako ich spracúvame, nájdete tu. Ak si neželáte naďalej dostávať tieto informácie, odhláste sa.
 
Adresa: MESA10, Sliačska 1 E, 831 02 Bratislava, Slovenská republika
Copyright ©  MESA10, Všetky práva vyhradené.