Vzdelanie je budúcnosť 

 

Tri roky sme mapovali náš vzdelávací systém. Rozsahom skúmanej vzorky a komplexnosťou prístupu ide o jedinečný prieskum, ktorý sa doposiaľ na Slovensku nerealizoval. Počas dvojdňovej konferencie v Bratislave sme výsledky analýzy predstavili odbornej a širokej verejnosti, zástupcom politických strán a médií.

O výsledkoch analýzy budeme diskutovať aj v ďalších dvoch mestách:

20. novembra v Banskej Bystrici
21. novembra v Košiciach

Prihlásiť sa
Celá Analýza zistení o stave školstva na Slovensku je dostupná na webovej stránke
Web anaýzy
Pozrite si sumár hlavných zistení analýzy vo videu z bratislavskej konferencie
Video
V profilovom rozhovore s riaditeľkou projektu Renátou Hall sa dočítate, ako projekt vznikal, aké sú plány do blízkej budúcnosti a ktoré zo zistení sú najzásadnejšie.
Viac sa dočítate tu

Pre formulovanie odporúčaní na zmeny v školstve nestačí poznať len situáciu na Slovensku, ale aj to, ako sa s podobnými otázkami snažia popasovať v zahraničí. Preto sme sa stretli s odborníkmi v OECD v Paríži, aby sme diskutovali o príkladoch dobrej praxe z rôznych krajín.
Najnovšie na blogu
V článku Stana Lukáča sa dozviete aj to, že našich vysokoškolákov láka najmä väčšia prestíž vysokých škôl v zahraničí.
 
Viac sa dočítate tu
Facebook Facebook
Website Website
Email Email
YouTube YouTube
Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
programu 
Efektívna verejná správa.

Ak máte záujem odoberať náš newsletter a získavať nové informácie o tom, na čom práve v projekte To dá rozum pracujeme, zostaňte s nami v kontakte.
 
Spracúvanie vašich osobných údajov
Od 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť v celej Európskej únii všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré prinášajú nové pravidlá a zásady ochrany a spracúvania osobných údajov. Aby sme mohli zostať s Vami v kontakte, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a email na právnom základe oprávnený záujem. Viac informácii o tom, ako ich spracúvame, nájdete tu. Ak si neželáte naďalej dostávať tieto informácie, odhláste sa.
 
Adresa: MESA10, Sliačska 1 E, 831 02 Bratislava, Slovenská republika
Copyright ©  MESA10, Všetky práva vyhradené.