Vzdelanie je budúcnosť 

 

V projekte To dá rozum pracujeme na návrhu zmeny celého vzdelávacieho systému na Slovensku. Návrh bude vychádzať z podrobnej znalosti príčin súčasných problémov školstva a v súlade s príkladmi dobrej praxe bude smerovať k ich odstráneniu. Viac o projekte

Formou pravidelného newslettra by sme sa s Vami radi podelili o najnovšie informácie z výsledkov výskumu o aktuálnom stave školstva, informovali vás o vývoji projektu a prinášali ďalšie zaujímavosti z oblasti školstva. Veríme, že Vás tento formát zaujme. 

Téma
Riaditelia slovenských škôl majú pomerne široké právomoci, no pri riadení narážajú na množstvo prekážok. O tom, aký je stav v tejto oblasti a čo by mohlo situáciu zlepšiť, sme sa s novinármi rozprávali na tlačovej besede. 
Viac sa dočítate tu
Najnovšie na blogu
Výklad učiva je podľa študentov a učiteľov na vysokých školách jednou z najčastejšie využívaných metód výučby. Takmer tretina študentov v prieskume To dá rozum dokonca označila, že učitelia im na hodinách čítajú.
Viac sa dočítate tu
Netransparentné rozdeľovanie prostriedkov na vedu, ako aj ich nedostatok, patria medzi hlavné príčiny, prečo sa úspešní akademici nechcú vrátiť na Slovensko.
Článok analytičky Renáty Hall
Prečítať článok
Akreditované programy profesijného rozvoja sú odbornými a pedagogickými zamestnancami využívané viac ako neakreditované.

Článok analytika Jozefa Miškolciho
Prečítať článok
Deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia smerujú s odkladom povinnej školskej dochádzky takmer vždy do nultých ročníkov.
 

Článok analytičky Kataríny Vančíkovej
Prečítať článok
Aké atribúty kvality by mala podľa názoru študentov, pedagógov a zamestnávateľov spĺňať prax?
 

Článok analytika Stanislava Lukáča
Prečítať článok
Boli sme pri tom
Predčasné ukončenie vysokoškolského štúdia je problémom aj u nás. Na túto tému sme sa počas konferencie CEHEC v Budapešti rozprávali a Alešom Vlkom, riaditeľom Inštitútu pre vysokoškolské vzdelávanie a vedu v ČR, TERI.
Zoznámte sa s odborným tímom projektu To dá rozum 

 

Miroslava Hapalová

analytička pre oblasť individualizovanej podpory všetkých učiacich sa
Viac o tíme
Facebook Facebook
Website Website
Email Email
YouTube YouTube
Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
programu 
Efektívna verejná správa.

Ak máte záujem odoberať náš newsletter a získavať nové informácie o tom, na čom práve v projekte To dá rozum pracujeme, zostaňte s nami v kontakte.
 
Spracúvanie vašich osobných údajov
Od 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť v celej Európskej únii všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré prinášajú nové pravidlá a zásady ochrany a spracúvania osobných údajov. Aby sme mohli zostať s Vami v kontakte, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a email na právnom základe oprávnený záujem. Viac informácii o tom, ako ich spracúvame, nájdete tu. Ak si neželáte naďalej dostávať tieto informácie, odhláste sa.
 
Adresa: MESA10, Sliačska 1 E, 831 02 Bratislava, Slovenská republika
Copyright ©  MESA10, Všetky práva vyhradené.