Vzdelanie je budúcnosť 

Slovensko potrebuje zásadnú zmenu školstva

Iniciatíva To dá rozum je odpoveďou na nelichotivú situáciu v slovenskom školstve, ktoré dlhodobo upadá. Nereaguje na súčasné potreby spoločnosti a už vôbec nereflektuje jej potreby v blízkej budúcnosti. Preto sme sa rozhodli postupovať spôsobom, ktorý je pre slovenskú verejnú politiku neštandardný a vsadili sme na zmenu postavenú na výskume.

V To dá rozum pracujeme na návrhu zmeny celého vzdelávacieho systému, ktorý bude stáť na podrobnej znalosti príčin súčasných problémov školstva a v súlade s príkladmi dobrej praxe bude smerovať k ich odstráneniu. Návrh plánujeme predložiť odbornej a širokej verejnosti, ako aj politikom pred voľbami do Národnej rady SR.

O výskume
V rokoch 2017 a 2018 sme realizovali hĺbkové rozhovory s viac ako 550 zástupcami všetkých dôležitých aktérov v školstve vrátane zamestnávateľov a zozbierali sme 16 322 dotazníkov od HR špecialistov, žiakov stredných škôl, riaditeľov, učiteľov a ďalších zamestnancov materských, základných a stredných škôl, vysokoškolákov na Slovensku a v zahraničí, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, a vedcov na Slovensku a akademikov pôsobiacich v zahraničí. Dotazníky mapujú rozšírenosť našich zistení o problémoch a ich príčinách z hĺbkových rozhovorov na úrovni celého systému.
Vízia je to, kam chceme napredovať
V spolupráci so slovenskými a zahraničnými expertmi na školstvo a odborníkmi na ekonómiu, demografiu a trh práce sme navrhli víziu, ako by malo vyzerať školstvo, ktoré každého učiaceho sa dobre pripraví na osobný, občiansky i pracovný život.
Viac o vízii vzdelávania
Ako môže umelá inteligencia, automatizácia a digitalizácia v najbližších rokoch ovplyvniť školstvo, trh práce a firmy? Prečítajte si článok riaditeľky projektu Renáty Hall z diskusie, v rámci ktorej sme sa týmto témam venovali spolu s expertmi z OECD, školstva a súkromnej sféry.
Viac sa dočítate tu
Podiel detí s diagnostikovaným mentálnym postihnutím je u nás trojnásobne vyšší než v zahraničí. Túto „nálepku“  však dostávajú aj deti, ktoré vo vzdelávaní zlyhávajú z iných príčin.

Článok analytičky Miroslavy Hapalovej
Prečítať článok
Iniciatívnosť, podnikavosť, kreativita zamestnancov sú zamestnávateľmi vnímané ako pridaná hodnota. Sú to zručnosti dôležité aj v bežnom živote. Na našich vysokých školách sa však rozvíjajú málo.

Článok analytika Stanislava Lukáča
Prečítať článok
Zoznámte sa s odborným tímom projektu To dá rozum 

 

Renáta Hall

riaditeľka projektu a analytička pre oblasť vysokého školstva a vysokoškolskej vedy.
Viac o tíme
Facebook
Website
Email
YouTube
Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
programu 
Efektívna verejná správa.

Ak máte záujem odoberať náš newsletter a získavať nové informácie o tom, na čom práve v projekte To dá rozum pracujeme, zostaňte s nami v kontakte.
 
Spracúvanie vašich osobných údajov
Od 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť v celej Európskej únii všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré prinášajú nové pravidlá a zásady ochrany a spracúvania osobných údajov. Aby sme mohli zostať s Vami v kontakte, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a email na právnom základe oprávnený záujem. Viac informácii o tom, ako ich spracúvame, nájdete tu. Ak si neželáte naďalej dostávať tieto informácie, odhláste sa.
 
Adresa: MESA10, Račianska 71, 831 02 Bratislava, Slovenská republika
Copyright ©  MESA10, Všetky práva vyhradené.